Saltar a continguts

Al·lèrgicum

Navegació

Menú principal

Conceptes bàsics

L'al·lèrgia i la intolerància alimentària
En què es diferencien?

Les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses, que es produeixen en determinades persones sensibles a certs aliments, i atribuïble a la ingesta, el contacte o a la inhalació d’aquest determinat aliment, o alguns dels seus component. 

Al·lèrgia alimentària:

És una reacció anòmala de l’organisme, que activa el sistema immunològic, després d’haver ingerit, estat en contacte o inhalat un aliment o a algun dels seus components, o un additiu contingut del mateix. El sistema immunològic encarregat de defensar el nostre cos de qualsevol substància o element extern com els virus o  bacteris, té un comportament erroni, i es confon, produint anticossos que lluitaran contra l’aliment, per protegir a la persona de l’aliment ingerit, que creu que és perjudicial. Aquest aliment ingerit que provoca reacció al·lèrgica, s’anomena al·lergen.

Per les persones amb al·lèrgia, l’única manera d’evitar aquestes reaccions és no consumir o mantenir contacte amb els aliments que les causen, ja que  fins i tot petites quantitats (traces) del producte poden causar reaccions al·lèrgiques.

Intolerància alimentària:

També és una reacció que afecta a l’organisme, però en aquest cas és per ingesta d’un aliment o algun dels seus components, i no es veu involucrat el sistema immunològic. L’origen pot ser per diferents motius:
 

Farmacològics: Certes substàncies farmacològiques actives o medicaments.

Metabòlics: Un dèficit d’enzims involucrats en el metabolisme d’un aliment i necessaris per la seva digestió. Un bon exemple seria la intolerància a la lactosa, que es dóna per la manca d’un enzim digestiu anomenat lactasa, necessari per digerir les proteïnes de la llet.

Idiosincràtics: Quan la permeabilitat de l'intestí està malmesa, i la seva funció d’absorció de nutrients es veu alterada, absorbint proteïnes desmesuradament.

Tòxics: Toxines, bacteris, fongs o paràsits que poden estar presents en els aliments.

Les intoleràncies més freqüents son la celiaquia (intolerància permanent al gluten) i intolerància a la lactosa, fructosa o galactosa (sucres).

 

REACCIONS DIFERENTS:

 

Característiques de les al·lèrgies

Característiques de les intoleràncies

·       És una reacció anòmala de l’organisme, que activa el sistema immunològic, després d’haver ingerit, estat en contacte o inhalat un aliment o a algun dels seus components, o un additiu contingut del mateix.

·       La reacció es desencadena en pocs minuts o hores després del contacte amb l’aliment (reacció immediata).

·       L’única manera d’evitar les reaccions és no consumir o mantenir contacte amb els aliments causants.

·       Signes i símptomes: des de reaccions lleus (picors, urticària o erupcions a la pell), fins a símptomes més greus (asma, trastorns respiratoris, diarrees) i casos d’alta gravetat (xoc anafilàctic, que pot posar la vida en risc). No s’associa a canvis de pes.

·       Sobretot les desenvolupen els infants.

·       Les més freqüents són degudes a la llet de vaca, l’ou, peix, marisc, fruites, llegums, additius i conservants.

 

·       És una reacció que afecta l’organisme, però en aquest cas, és per ingesta d’un aliment o algun dels seus components, i no afecta el sistema immunològic. En la majoria dels casos és  degut al dèficit d’enzims involucrats en el metabolisme d’un aliment i necessaris per a la seva digestió.

·       La reacció es desencadena més lentament.

·       Les persones amb intoleràncies poden consumir poques quantitats de l’aliment sense tenir símptomes (segons la dosi ingerida) i s’han d’exceptuar els casos de persones que són sensibles al gluten i als sulfits.

·       Signes i símptomes: són sempre gastrointestinals (vòmits, dolor i inflamació abdominal, flatulència, diarrea, etc.), però no provoquen mai un atac anafilàctic. S’associa a canvi de pes.

·       Més freqüent, sobretot en infants.

·       Les més freqüents són la celiaquia (intolerància permanent al gluten) i la intolerància a la lactosa, fructosa o galactosa (sucres).

 

Quins aliments poden provar al·lèrgies o intoleràncies?

AL·LÈRGENS

Els al·lèrgens són substàncies, generalment proteïnes, presents de forma natural en els aliments que poden produir una reacció i símptomes a individus sensibles en la seva ingesta, inhalació o contacte. No obstant, són aliments tant d’origen animal com vegetal, que no són perjudicials per l’organisme, perquè la majoria de les persones en mengen sense tenir problemes ni reaccions al·lèrgiques. Només resulten perjudicials per a les persones amb  sensibilitat específica als mateixos.


Al·lèrgens més habituals:

Aeris: Pòl·lens, espores de fongs, pols, escames i pèls d’animals,entre d’altres.

Verins d’insectes: abelles, vespes i mosquits, entre d’altres.

Aliments:

         Llet de vaca

         Ous

         Peix i crustacis

         Fruits secs

         Llegums

         Cereals

         Fruites i hortalisses

Additius alimentaris: Conservants, Colorants, estabilitzants, edulcorants, Antioxidants i espesants.

Medicaments: substàncies químiques diverses

 

IMPORTANT: Les persones que tinguin al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de vigilar alhora d’eliminar alguns dels al·lèrgens de la seva dieta, perquè poden aparèixer carències nutricionals. Per això és important, que es faci una bona dieta alimentària, i que es sustitueixi l’al·lèrgen per un altre aliment amb les mateixes característiques nutricionals. D’aquesta manera evitarem complicacions per falta de nutrients i mantindrem un equilibri alimentari.